دعوت به مجمع صندوق -1399/07/16

با سلام 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر ترکیب دارایی ها و افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین در تاریخ 1399/07/16، ساعت 9:00 و 10:00 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.