دعوت به مجمع صندوق 1399/05/19

با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر متولی و هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین در تاریخ 1399/05/19، ساعت 11:00 و 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.