تکمیل سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق آتیه نوین

با سلام،

سرمایه گذاران محترم با توجه به تکمیل شدن سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین، تا اطلاع ثانوی صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور امکان پذیر نمی باشد.