دعوت به مجمع صندوق 1399/02/14

به استحضار سرمايه‌گذاران ممتاز و اركان صندوق سرمايه‌گذاري‌ آتیه نوین مي‌رساند مجمع صندوق مذكور، در تاريخ 1399/02/14 ساعت 10 در محل شركت تامين سرمايه نوين به نشاني بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، شماره 23 برگزار خواهد شد.