تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی

به اطلاع سرمایه‌گذاران می‌رساند، کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح "سالانه 0/15 درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" تغییر یافت.