تقسیم سود دوره ایی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩٥/11/١٥ ، 20.54 % (سالانه) مي باشد.