تقسیم سود دوره ایی

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩٥/٠٨/١٥ ، ٢١.١١ % (سالانه) مي باشد.