تقسیم سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩٥/٠٣/١٥ ٢٢.٠٤% مي باشد.