تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق و آدرس محل اقامت مدیر

به استحضار می¬رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آتیه نوین در تاريخ ١٣٩٥/٠١/٢٨ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ٤-٢ امیدنامه در خصوص  کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه صندوق از ٢١% به ١٩% و همچنین ماده ٦ اساسنامه درخصوص محل اقامت صندوق تغییر یافت.
 اطلاعات بیشتر در تارنمای صندوق به نشانی www.atiehnovin.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.