اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسید

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند،اساسنامه و امید نامه جدید صندوق به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسید.