پرداخت سود دوره ايي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٣/١٣٩٣، ٩/٢٤% بوده است.