تمديد فعاليت صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، مدت زمان فعالیت صندوق با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تا ٣ سال دیگر تمدید گردید.