آگهي برگزاري مجمع

آگهی برگزاری مجمع 
صندوق سرمایه¬گذاری مشترك آتيه نوين

به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق سرمایه¬گذاری مشترك آتيه نوين ثبت شده به شماره ١٠٧٦٥ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ٢٩٤٤٢ نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و موسسات غیر تجاری می¬رساند مجمع صندوق مذکور جهت تغيير بند٣-٦ اميد نامه صندوق در تاریخ ٠١/١٠/١٣٩٢ ساعت ١٤ در محل شرکت تامین سرمایه نوین به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ١٧ برگزار خواهد شد.