سود تقسيم يافته سه ماهه نخست ١٣٩٠

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمين‌شده آتيه نوين» مي‌رساند، سود تقسيم ‌يافته به سرمايه گذاران صندوق طي سه ماه نخست سال جاري به ميزان ٢٧/١٨% ثبت گرديد.
اميد آنكه شاهد موفقيت هرچه بيشتر در فعاليت‌هاي صندوق باشيم.