افزایش سقف صندوق

با توجه به نظر مدیر و ضامن صندوق و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ٢٧ فروردین ١٣٩٠، سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با درآمد ثابت آتیه نوین از ١,٠٠٠,٠٠٠ واحد فعلی به ٢,٠٠٠,٠٠٠ واحد افزایش یافت. به اطلاع می‌رساند پذیره‌نویسی واحدهای صندوق از تاریخ مذکور در شعب منتخب بانک اقتصاد نوین صورت می‌پذیرد.