مجمع سالانه صندوق آتیه نوین

آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري  مشترك آتيه نوين
(در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
ثبت شده به شماره ١٠٧٦٥ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ٢٩٤٤٢ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري
به استحضار سرمايه‌گذاران ممتاز و اركان صندوق سرمايه‌گذاري‌ مشترك آتيه نوين مي‌رساند مجمع صندوق مذكور برای سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٤ ، در تاريخ ٢٨/١١/١٣٩٤ ساعت ١٢ در محل شركت تامين سرمايه نوين به نشاني خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه آزادگان، پلاك ١٧ برگزار خواهد شد.