امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند، با توجه به برگزاری مجمع ٢٦/٠٣/١٣٩٢، صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید.