پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند، بازده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢٠.٨١% محقق گردید.