اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق -1399/07/16 1399/07/15
دعوت به مجمع صندوق 1399/05/19 1399/05/12
تکمیل سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق آتیه نوین 1399/02/14
دعوت به مجمع صندوق 1399/02/14 1399/02/03
برگزاری مجمع سالانه 1398/11/21
سود دوره‌ای 1397/10/17
سود دوره‌ای 1397/09/19
سود دوره‌ای 1397/08/22
تمدید فعالیت صندوق 1397/08/22
عدم صدور 1397/08/13
مدت ماندگاری 30 روزه 1397/07/25
ضامن نقدشوندگی صندوق 1397/06/11
سود دوره‌ای 1397/06/03
سود دوره‌ای 1397/04/16
سود دوره‌ای 1397/02/18
سود دوره‌ای 1397/01/20
سود دوره‌ای 1396/12/21
سود دوره‌ای 1396/11/17
تمدید فعالیت صندوق 1396/11/03
سود دوره‌ای 1396/10/18
سود دوره‌ای 1396/09/20
سود دوره‌ای 1396/08/16
تغییر حداقل نرخ پیش‌بینی صندوق 1396/08/01
تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی 1396/08/01
تغییر روز کاری صندوق 1396/08/01
سود دوره‌ای 1396/07/16
تغییر کارمزد مدیر صندوق 1396/06/25
تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق 1396/06/25
نحوه پرداخت وجه ابطال صندوق با توجه به تغییر مدل صندوق 1396/06/07
تغییر مدل صندوق 1396/06/07
سود دوره‌ای 1396/05/24
تقسیم سود دوره‌ای 1396/04/18
تقسیم سود دوره‌ای 1396/03/16
امکان استفاده از خدمات سایت اینترنتی صندوق 1396/03/09
تقسیم سود دوره‌ای 1396/02/17
تقسیم سود دوره‌ای 1396/01/19
تقسیم سود دوره‌ای 1395/12/16
تقسیم سود دوره ایی 1395/11/24
تقسیم سود دوره ایی 1395/08/16
افزایش سقف میزان واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/07/07
تقسیم سود دوره ایی 1395/06/17
شعب منتخب بانک اقتصاد نوین 1395/05/27
پرداخت سود دوره ایی 1395/05/17
آدرس کانال تلگرام صندوق: https://telegram.me/atiehnovinfund 1395/04/29
پرداخت سود دوره ای 1395/04/20
تقسیم سود دوره ای 1395/03/18
تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق و آدرس محل اقامت مدیر 1395/02/13
تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق 1395/01/28
تقسیم سود دوره ایی 1395/01/17
تقسیم سود دوره ایی 1394/12/16
افزایش سقف صندوق و کارمزد متولی و هزینه نرم افزار 1394/12/09
مجمع سالانه صندوق آتیه نوین 1394/11/18
پرداخت سود دوره ای 1394/11/17
تقسیم سود دوره ایی 1394/09/16
شعب منتخب بانک اقتصاد نوین جهت صدور صندوق آتیه نوین 1394/09/16
صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین 1394/09/15
اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسید 1394/08/05
تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین 1394/07/06
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1394/06/17
پرداخت سود دوره ایی 1394/06/17
تقسیم سود دوره ایی 1394/03/18
تغییر متولی صندوق 1394/03/18
پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری 1394/01/24
تقسیم سود دوره ایی 1393/12/16
تقسيم سود دوره ايي 1393/09/17
آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آتيه نوين 1393/08/11
تغيير حسابرس صندوق 1393/07/14
تقسيم سود دوره ايي 1393/06/16
پرداخت سود دوره ايي 1393/03/25
تمديد فعاليت صندوق 1393/03/25
سود دوره اي 1392/12/17
آگهي برگزاري مجمع 1392/09/17
سود دوره ايي 1392/09/17
تغيير ساعت دريافت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 1392/09/05
تغيير مدير سرمايه گذاري صندوق آتيه نوين 1392/08/19
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 1392/06/26
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1392/06/05
تغییر سقف سود صندوق 1392/04/24
پرداخت سود دوره ايي 1392/03/19
سود دوره اي 1391/12/21
افزايش شعب عامل صندوق 1391/11/29
پرداخت سود دوره اي 1391/09/18
پرداخت سود دوره ای 1391/06/18
کاهش دوره کارمزد متغیر 1391/06/12
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1391/03/21
تغيير در نرخ سود صندوق 1390/12/10
تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق 1390/12/10
تمدید فعالیت صندوق 1390/10/28
سود تقسيم يافته سه ماهه نخست ١٣٩٠ 1390/04/11
افزایش سقف صندوق 1390/01/27
اعلامیه زمان پرداخت سود دوره‌ای صندوق 1389/12/22
توزیع سود صندوق در پایان هر فصل از سال شمسی 1389/11/27