اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/22
کل خالص ارزش دارائی ها 97,990,248,961,583 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,670 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,020 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,079 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 97,631,879

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

enamad