بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 78,817,770,300,220 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,005 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,004,005 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,840 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 78,503,427

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

ضامن نقد شوندگی:

بانك اقتصاد نوين

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها