بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 74,513,764,742,164 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,244 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 999,670 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,151 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 74,346,974

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها