بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 74,091,544,301,686 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,751 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,010,325 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,914 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 73,594,675

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها